lördag 21 april 2012

Västtrafik klampar runt i klaveret.

Filmen med spårvagnsresenären Jeanette Halldin är aktuell. Den väcker känslor och bygger på agget många redan har mot Västtrafik och dess kontrollanter. Och det är så enormt mycket som går snett här.

I grund och botten är det regeln som Västtrafik har angående betalning. Det första du ska göra när du går på buss eller spårvagn är att betala. Ska resan betalas med SMS-biljett måste du fått svars-SMS innan du går på. Ok. Låter logiskt på pappret.
Men i verkligheten kan det gå till på lite andra sätt. Kanske måste du springa för att hinna med vagnen? Det kan då bli lite jobbigt att samtidigt rota runt efter ditt kort eller skicka SMS. Många gånger hittar man inte kortet precis när man går på utan måste gräva runt i väskan några minuter. Andra gånger är vagnarna så överfyllda att du inte har en suck att nå fram till automaten. Och i vissa fall krånglar SMS-systemet. Men hur som helst. De allra flesta vill göra rätt för sig och gör också det. Att utgå från att alla är bedragare är ett sorgligt sätt att leva.

Val av kontrollanter är inte direkt något Västtrafik har lyckats med. Nästan alltid är det människor som verkat tappat förmågan att le, vara trevliga och som älskar sin uniform lite för mycket. Hur svårt kan det vara att gå ombord och fråga efter färdbevis på ett trevligt sätt?

De som utbildar kontrollanterna måste vara stollar. För hur i hell kan de missa lära ut den lilla finessen med fingertoppskänsla? Jag jobbar själv ibland som vakt och vet hur mycket smidigare det blir om man är lite lyhörd och human.
Kan förvisso vara så att kvinnan inte betalade omedelbart. Men än sen? Hon betalar innan kontrollanterna frågar efter färdbevis. Hon betalar för den resa hon gör, oavsett när under resan betalningen görs. Spill inte tid, energi och pengar på att tillrättavisa någon som åtminstone försöker. Paragrafryttare har vi tillräckligt av.

När Västtrafik insåg att de måste göra något åt situationen. När youtubeklippet spred sig som en odör, ja då kallade de till en presskonferens.
Bra tänkte jag. Nu kommer de kanske meddela att de berörda kontrollanterna fått sparken och vi alla är välkomna att åka spårvagn i lugn och ro. Men ick då. För Västrafik till och med tyckte kontrollanterna skötte sig bra. BRA?

Nej Västtrafik. Ni hade chansen att en gång för alla vända något hemskt till något bra. Men vad väljer ni? Ni väljer att spika ännu fler spikar i kistan. Grattis. Något sådant korkat var det länge sedan jag fick ta del av.

Men det finns också ljusglimtar i den annars rätt nattsvarta historien. Det finns människor som bryr sig, som tänker mer med hjärtat än med batongen och som fortfarande kämpar för rättvisa. Och det är värt mycket. Mycket mer än en sketen spårvagnsbiljett.

Andra som skriver om händelsen: GP, Nollsunlight, Jöran Fagerlund, Life According to Chip, Gessleman SVT, GT och Nytt24.

Snälla kramar //Nina

3 kommentarer:

Pontus Lindblom sa...

Detta är ett SOLKLART fall av brotten OFREDANDE och OLAGA FRIHETSBERÖVANDE samt åsamkande av PSYKISKT LIDANDE begångna av kontrollanterna.

planka.nu skrev nyligen om ett identiskt fall där kontrollanterna från Securitas blev civilrättsligt stämda och fällda på ovanstående punkter. För detta blev de dömda att betala 8000 kr i skadestånd efter förlikning mellan parterna.

"Som grund för yrkandet har Ahmet Ercin anfört följande. Den 25 februari 2010 omringades, knuffades och omhändertogs Ahmet Ercin vid tunnelbanestationen Västra skogen av sex vakter från Securitas under påstående att han hade begått ett brott genom att ha färdats utan färdbevis. Vakterna från Securitas saknade laga grund för gripandet av Ahmet Ercin. Alternativt har Securitas varit skyldiga att skyndsamt släppa Ahmet Ercin och överlämna honom till polis efter gripandet. Gripandet innebar en kränkning för Ahmet Ercin genom att han utsattes för brotten ofredande och olaga frihetsberövande samt medförde ett psykiskt lidande för honom. Skadestånd ska därför utgå."

http://planka.nu/2012/04/18/stam-securitas-inkassera-8000/

Om du har någon möjlighet att kontakta denna tjej så berätta detta är du snäll.

Mvh

The Girls Of Florida sa...

Hittade detta: Har en busskontrollant/spårvagnskontrollant rätt att kräva en passagerare på legitimation under några som helst omständigheter?

Svar

Busskontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare på legitimation. Denna rätt har endast polisen eller viss annan personal med särskilt bemyndigande. Däremot kan busskontrollanten ha en rätt att hålla dig kvar på platsen i väntan på polisen. Detta beror på att tjuvåkning faller under brottet bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se http://lagen.nu/1942:740#K24 .

Vad man däremot bör ha i minnet är att kontrollanten måste ta dig på bar gärning för att ha en rätt till envarsgripande. Således måste kontrollanten ha följt efter dig, sett dig gå på färdmedlet och sedan observerat att du inte betalat. Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende. Denna lag heter lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se http://lagen.nu/1977:67 . I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna, det enda kontrollanterna har befogenhet att göra är att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.

Om färden i fråga rör tunnelbana så bör man även beakta ordningslagens 4 kap 6 § 4 p som stadgar att det är förbjudet att begagna sig tillträde innanför spärrarna utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis, se http://lagen.nu/1993:1617#K4 . Påföljden för detta är enligt 10§ pennigböter, alltså finns ingen rätt till envarsgripande i detta fall. Däremot finns enligt 9§ en rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna dig.

Sammanfattningsvis har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar dig eller avkräva dig på legitimation om de inte tagit dig på bar gärning, vilket de troligen inte har. Det du bör göra är således att säga att du har tappat din biljett, Därefter säger du tydligt att du ämnar att lämna bussen/tunnelbanan/spårvagnen omedelbart just eftersom du råkat tappa biljetten. När du försöker göra detta tillämpar troligen kontrollanterna sitt välkända beteende som består i att ställa sig runt dig och försöka blockera utgången. Tillgrip absolut inget våld mot dem. Var bara lugn och vänlig och förklara att du ämnar lämna bussen och sedan går du helt enkelt av. De har, oavsett vad de säger, ingen som helst rätt att med våld hålla dig kvar på platsen. Om de med våld håller kvar dig kan du sedan anmäla dem för misshandel alternativt olaga frihetsberövande.

Har tyvärr inga kontaktuppgifter till Jeanette. Men kolla med GP, de har ju vart i kontakt med henne. Eller Facebook kanske?

Hälsningar
//Nina

Anonym sa...

Så enkelt det här kan vara:
1) Betala för dig
2) När du blir påkommen, betala böterna.

Att säga "jag har betalat" när man gjort det efter att man åkt dit är som att säga till polisen att "jag menade inget" när man åkt fast för ett annat brott på bar gärning.

Detta lärde jag mig redan i småskolan. Kanske har ni andra inte lärt er det än?

Och de har visst rätt att hålla henne kvar, de brukade inget våld, de hade inte rört henne alls om hon inte försökt smita.