lördag 25 februari 2012

Timotei, och då syftar jag inte på flickor från Skara.

Är det möjligt att locka till schampoinköp med hjälp av djur?
Svar: ja.

Är det möjligt att locka till schampooinköp med hjälp av Skaraflickor?
Svar: Säkert. Men jag vet inte hur.

Har egentligen Skara något att göra med det här inlägget, över huvud taget?
Svar: Nej. Ingenting alls faktiskt.

Inga kommentarer: